• home
  • ارتباط با ما

ارتباط با مادفتر مرکزی : تهران - خیابان دکتر شریعتی - نرسیده به میدان قدس - کوچه ماهروزاده پلاک 8      کد پستی 1934615173تلفن
02122720306 :
فکس
: 02122720305مجتمع پتاس
: ا صفهان - خور و بیابانک - بلوار آیت الله فاطمی - مجتمع پتاس
 
تلفن : 031-46323335
فکس
031-46322993View Larger Map


Email : Info@iranpotash.com