پرینت
  • home
  • کلرید پتاسیم

  کلرید پتاسیم   پتاس در صنايع مختلفي استفاده مي‌شود. اما مهمترين كاربرد آن به عنوان كود شيميايي در صنايع كشاورزي است. ساير مصارف آن در صنايع غير كشاورزي مانند توليد صابون و شوينده ها، رنگ هاي شيميايي و داروها، صنايع شيشه و سراميك، صنايع غذايي، تهيه گل حفاري و … هستند كه حجم بسيار كمي از توليد پتاس، در اين صنايع مصرف مي‌شود.

  مصارف کلرید پتاسیم:
  صنایع غذایی
  تهیه گل حفاری
  صنایع کشاورزی
  صابون و شوینده ها
  صنایع شیشه و سرامیک
  رنگ های شیمیایی و داروها

  آنالیز شمیایی کلرید پتاسیم