خط مشی کیفیت


سازمان بين­ المللي استاندارد (ISO ) از مؤسسات استاندارد ملي كشورهاي مختلف در كشور سوييس تشكيل شده كه اين موسسات به شركت ­هاي صدور گواهي­نامه (مانند IMQ )، اجازه ارائه گواهي­نامه به واحدهایی مانند واحد پتاس را مي ­دهند. استانداردهاي سري ايزو كه در واحد پتاس پياده شده ­اند شامل ايزوهاي ISO 9001 ، ISO 14001 و OHSAS 18001 هستند كه همه­ ي آن­ها از استانداردهاي عمومي مي­ باشند كه مي­ توان در كليه­ ي سازمان­ها اعم از خدماتي و توليدي مستقر و پياده نمود.

كليه­ ي استانداردها با ديدگاه ايجاد سيستمي پيشگيرانه براي مديريت در راستاي قوانين ملي و بين ­المللي ايجاد شده و به سازمان­ ها كمك خواهند كرد تا بتوانند بهتر و بيشتر نيازمندي­ هاي مشتري، محصول، محيط­ زيست، ايمني و محيطي كه در آن زندگي مي­ كنند را بشناسند و قوانين مربوط به آن­را در شركت خود پياده نموده و برقرار نگهدارند.

جهت پياده نمودن استانداردهاي سري ايزو در واحد پتاس از منابع زير استفاده شده است:

  1. استاندارد ISO 9001 ويرايش سال 2008
  2. استاندارد ISO 14001 ويرايش سال 2004
  3. استاندارد OHSAS 18001 ويرايش سال 2007

هدف از پياده ­سازي استانداردهاي فوق در واحد پتاس عبارتند از:


استاندارد ISO 9001:2008

.. توجه بيشتر به خواسته­ هاي مشتري.

.. افزايش رضايت مشتري.

.. افزايش كيفيت محصول.

.. پيشگيري از توليد محصولات نامرغوب.استاندارد ISO 14001:2004

.. شناسايي آلودگي­هاي زيست محيطي ناشي از فعاليت­ها، خدمات و محصولات

.. شناسايي راه­هاي كنترل آلودگي­هاي زيست­محيطي ايجاد شده.

.. پيشگيري از آلودگي­هاي زيست محيطي.

استاندارد
OHSAS 18001:2007

.. شناسايي خطرات موجود در محيط كار ناشي از فعاليت­ها، خدمات و محصولات.

.. شناسايي راه­هاي كنترل خطرات ايجاد شده.

.. پيشگيري از وقوع خطرات جهت كاهش بيماري­ها،حوادث و جراحات موجود در محيط كار.